Regulamin sklepu internetowego
MEBLLEGRO.PL

Spis tre艣ci:

 1. 搂1 postanowienia og贸lne i dane kontaktowe
 2. 搂2 definicje
 3. 搂3 wymagania techniczne
 4. 搂4 produkty dost臋pne w sklepie
 5. 搂5 produkty nieodp艂atne
 6. 搂6 sk艂adanie i realizacja zam贸wie艅
 7. 搂7 ceny produkt贸w i formy p艂atno艣ci
 8. 搂8 dostawy produkt贸w 鈥 koszty, formy i terminy
 9. 搂9 us艂ugi 艣wiadczone drog膮 elektroniczn膮
 10. 搂10 reklamacje
 11. 搂11 gwarancja
 12. 搂12 odst膮pienie od umowy przez konsumenta
 13. 搂13 postanowienia dotycz膮ce przedsi臋biorc贸w
 14. 搂14 postanowienia dotycz膮ce przedsi臋biorc贸w na prawach konsumenta
 15. 搂15 w艂asno艣膰 intelektualna, licencja, prawa autorskie
 16. 搂16 dane osobowe i pliki cookies
 17. 搂17 pozas膮dowe sposoby rozpatrywania spor贸w聽 i dochodzenia roszcze艅 przez konsumenta
 18. 搂18 postanowienia ko艅cowe

搂1 POSTANOWIENIA OG脫LNE I DANE KONTAKTOWE

 1. Sklep internetowy jest dost臋pny w domenie mebllegro.pl pod adresem https://mebllegro.pl/sklep/ i na odpowiednich podstronach聽 po dokonaniu rejestracji oraz jest prowadzony przez Sprzedawc臋.
 2. W przypadku reklamacji z艂o偶onego Zam贸wienia nale偶y kontaktowa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 u偶ywaj膮c nast臋puj膮cych danych kontaktowych:
  • numer telefonu: +48 722 242 043
  • adres e-mail: sklep@mebllegro.pl
  • oraz formularza kontaktowego dost臋pnego w ramach Sklepu.
 3. Klient mo偶e porozumiewa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 za pomoc膮 adresu poczty elektronicznej i formularza kontaktowego dost臋pnego w ramach Sklepu.
 4. Zasady korzystania oraz sk艂adania Zam贸wie艅, zawierania Um贸w Sprzeda偶y Produkt贸w oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu okre艣la niniejszy Regulamin.
 5. Sprzedawca udost臋pnia nieodp艂atnie Klientowi lub U偶ytkownikowi Regulamin przed rozpocz臋ciem korzystania ze Sklepu internetowego. Klient mo偶e utrwali膰 tre艣膰 Regulaminu w dogodny dla siebie spos贸b np. poprzez zapis na trwa艂ym no艣niku lub wydruk.
 6. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzeda偶y jest akceptacja postanowie艅 niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptacj臋 wyra偶a zgod臋 na wszystkie postanowienia i zobowi膮zuje si臋 ich przestrzega膰.
 7. Ceny podane w Sklepie s膮 podane w polskich z艂otych w wersji j臋zykowej sklepu PL oraz w walutach poszczeg贸lnych kraj贸w, dla kt贸rych wersje j臋zykowe w sklepie istniej膮 i s膮 cenami brutto (uwzgl臋dniaj膮 podatek VAT).
 8. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczeg贸lno艣ci ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowi膮 oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a s膮 jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 9. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania si臋 dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczeg贸lno艣ci zabrania si臋:
  • rozsy艂ania i umieszczania w ramach Sklepu spamu,
  • dostarczania i przekazywania tre艣ci zabronionych przez przepisy prawa, w szczeg贸lno艣ci w ramach formularzy znajduj膮cych si臋 w Sklepie.
 10. Nakazuje si臋:
  • Korzystanie ze Sklepu w spos贸b zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
  • Korzystanie ze Sklepu w spos贸b nie zak艂贸caj膮cy jego funkcjonowania;
  • Korzystanie z wszelkich tre艣ci zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wy艂膮cznie w celu osobistego u偶ytku, zgodnie z udzielon膮 licencj膮 (je艣li taka zosta艂a udzielona).
 11. Klient nie mo偶e dokona膰 zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub u偶ywaj膮c niepoprawnych danych osobowych.
 12. W celu usuni臋cia konta Klienta nale偶y pisemnie lub za po艣rednictwem poczty elektronicznej poinformowa膰 Sklep o woli jego usuni臋cia.

搂2 DEFINICJE

 1. Poj臋cia u偶yte w Regulaminie oznaczaj膮:
  • Sprzedawca 鈥 MEBLE KO艁ODZIEJCZYK, NIP: 7721548950, REGON: 100878774, Odrow膮偶 19, 97-525 Wielgom艂yny, wojew贸dztwo 艂贸dzkie, zgodnie z informacj膮 odpowiadaj膮c膮 odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsi臋biorc贸w zawart膮 w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru S膮dowego, reprezentowana przez Hubert Ko艂odziejczyk 鈥 W艂a艣ciciel.
  • Klient lub U偶ytkownik 鈥 osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieb臋d膮ca osob膮 prawn膮, kt贸rej przepisy szczeg贸lne przyznaj膮 zdolno艣膰 prawn膮, sk艂adaj膮ca Zam贸wienie w ramach Sklepu i dokonuj膮ca zakup贸w za po艣rednictwem Sklepu.
  • Konsument 鈥 osoba fizyczna zawieraj膮ca ze Sprzedawc膮 umow臋 w ramach Sklepu, kt贸rej przedmiot nie jest zwi膮zany bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
  • Przedsi臋biorca na prawach konsumenta 鈥 Przedsi臋biorca dokonuj膮cy zam贸wienia Produkt贸w zwi膮zanych z prowadzon膮 przez niego dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, ale nie maj膮cych dla przedsi臋biorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny.
  • Konto 鈥 konto Klienta lub U偶ytkownika za艂o偶one na platformie internetowej Sklepu, umo偶liwiaj膮ce dost臋p do zakupionych szkole艅 i produkt贸w.
  • Przedsi臋biorca 鈥 osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieb臋d膮ca osob膮 prawn膮, kt贸rej odr臋bna ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, wykonuj膮ca we w艂asnym imieniu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, kt贸ra korzysta ze Sklepu.
  • Regulamin 鈥 niniejszy Regulamin Sklepu.
  • Sklep Internetowy lub Sklep 鈥 sklep internetowy dost臋pny pod adresem https://mebllegro.pl/sklep/ oraz na odpowiednich jego podstronach za po艣rednictwem, kt贸rego Klient mo偶e dokonywa膰 Zam贸wie艅 i zakup贸w okre艣lonych Produkt贸w.
  • Produkt 鈥 produkty fizyczne i/lub elektroniczne zakupione lub dost臋pne w Sklepie. Produkty s膮 sprzedawane odp艂atnie, chyba 偶e wyra藕nie zastrze偶ono inaczej.
  • Produkt elektroniczny 鈥 produkt zakupiony w Sklepie, dost臋pny wy艂膮cznie w wersji elektronicznej.聽 Produkty s膮 sprzedawane odp艂atnie, chyba 偶e wyra藕nie zastrze偶ono inaczej.
  • Produkt fizyczny - produkt zakupiony w Sklepie, dost臋pny wy艂膮cznie w wersji fizycznej.
  • Umowa Sprzeda偶y 鈥 umowa sprzeda偶y Produktu zawarta pomi臋dzy Sprzedawc膮 a Klientem za po艣rednictwem Sklepu.
  • Zam贸wienie 鈥 czynno艣膰, o艣wiadczenie woli Klienta zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy Sprzeda偶y Produktu ze Sprzedawc膮 i spe艂nienia 艣wiadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
  • Formularz zam贸wienia 鈥 formularz Sklepu, za pomoc膮 kt贸rego, Klient mo偶e z艂o偶y膰 Zam贸wienie i zrealizowa膰 Umow臋 Sprzeda偶y.
  • Umowa zawarta na odleg艂o艣膰鈥 umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecno艣ci stron, z wy艂膮cznym wykorzystaniem jednego lub wi臋kszej liczby 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰 do chwili zawarcia umowy w艂膮cznie.
  • Operator p艂atno艣ci 鈥 transakcje wspierane przez Santander Bank Polska SA.
  • Dow贸d zap艂aty 鈥 faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustaw膮 o podatku od towar贸w i us艂ug z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
  • P艂atno艣膰 鈥 wp艂ata na konto Sprzedawcy za po艣rednictwem dost臋pnych w Sklepie sposob贸w p艂atno艣ci internetowych lub wp艂ata przy odbiorze Produktu- w zale偶no艣ci od wybranej formy p艂atno艣ci i zam贸wionego Produktu.
  • System 鈥 zesp贸艂 wsp贸艂pracuj膮cych ze sob膮 urz膮dze艅 informatycznych i oprogramowania, zapewniaj膮cy przetwarzanie i przechowywanie, a tak偶e wysy艂anie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomoc膮 w艂a艣ciwego dla danego rodzaju sieci urz膮dzenia ko艅cowego (Internet). Dni robocze 鈥 dni tygodnia od poniedzia艂ku do pi膮tku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy. Ustawa o prawach konsumenta 鈥 ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa. Kodeks Cywilny 鈥 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.聽 RODO - oznacza Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Og贸lne Rozporz膮dzenie o Ochronie Danych).
  • Ustawa o ochronie danych osobowych 鈥 ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z p贸藕n. zm.).

搂3 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Klient mo偶e korzysta膰 z udost臋pnionych funkcji sklepu internetowego w spos贸b zgodny z Regulaminem i obowi膮zuj膮cymi przepisami oraz w spos贸b niezak艂贸caj膮cy funkcjonowania Sklepu internetowego oraz innych Klient贸w.
 2. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przegl膮dania asortymentu Sklepu oraz sk艂adania zam贸wie艅 na Produkty potrzebne s膮: a/ dost臋p do Internetu z umo偶liwiaj膮cego to urz膮dzenia; b/ odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przegl膮darki internetowej obs艂uguj膮ca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome; c/ aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.
 3. Sprzedawca zapewnia 艣rodki techniczne s艂u偶膮ce zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekszta艂cenia danych osobowych i informacji przez Klient贸w oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 4. Sprzedawca podejmuje odpowiednie dzia艂ania w celu zapewnienia prawid艂owego funkcjonowania Sklepu.

搂4 PRODUKTY DOST臉PNE W SKLEPIE

 1. W Sklepie mebllegro.pl dost臋pne s膮 nast臋puj膮ce Produkty fizyczne,聽 ka偶dorazowo przedstawione w bie偶膮cym asortymencie na stronie Sklepu.
 2. W ofercie Sklepu s膮 r贸wnie偶 produkty wykonywane na indywidualne zam贸wienie Klienta.
 3. Klient chc膮cy dokona膰 indywidualnego zam贸wienia, powinien skontaktowa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 pod adresem e-mail wskazanym w niniejszym Regulaminie.
 4. Po uzgodnieniu parametr贸w i cech Produktu z Klientem, zostanie on przygotowany na jego indywidualne zam贸wienie.
 5. Proces zam贸wienia Produktu indywidualnego, zostanie uzgodniony odr臋bnie z Klientem.
 6. Specyfika ka偶dego Produktu, jego sk艂ad oraz cechy charakterystyczne znajduj膮 si臋 w opisach Produktu w Sklepie.

搂5 PRODUKTY NIEODP艁ATNE

---

搂6 SK艁ADANIE I REALIZACJA ZAM脫WIE艃

 1. Klient mo偶e dokona膰 zakupu Produktu poprzez jego wyb贸r z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Klient mo偶e dokona膰 wyboru w艣r贸d r贸偶nych wariant贸w Produktu w r贸偶nych cenach (o ile taka mo偶liwo艣膰 jest wyra藕nie wskazana w opisie Produktu).
 2. Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmowa膰 kolejne kroki zgodnie z komunikatami wy艣wietlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejno艣ci klikn膮膰 w przycisk 鈥濪o koszyka鈥 widoczny na stronie wraz z cen膮 i opisem produktu, w wyniku czego wybrany Produkt zostanie dodany do koszyka zakupowego. Nast臋pnie, mo偶e dokona膰 dalszych zakup贸w poprzez klikni臋cie przycisku 鈥淜ontynuuj zakupy鈥 lub pozosta膰 na stronie koszyka, gdzie ma mo偶liwo艣膰 wpisania kuponu rabatowego, je艣li taki posiada w polu o nazwie 鈥濵am kupon rabatowy鈥. Po wpisaniu kuponu rabatowego cena ulegnie zmianie i Klient mo偶e przej艣膰 do dalszych krok贸w sk艂adania zam贸wienia poprzez klikni臋cie w przycisk 鈥瀂amawiam鈥.
 3. Je偶eli Klient jest ju偶 zarejestrowany w sklepie (ma za艂o偶one konto), mo偶e zalogowa膰 si臋, aby sfinalizowa膰 Zam贸wienie. Je偶eli Klient nie jest zarejestrowany w Sklepie, mo偶e za艂o偶y膰 konto lub zrobi膰 zakupy bez rejestracji.
 4. Celem z艂o偶enia Zam贸wienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach nast臋puj膮cych danych:
  • imienia i nazwiska oraz opcjonalnie nazwy firmy - Klient musi dokona膰 wyboru, czy sk艂ada zam贸wienie jako osoba prywatna czy jako firma poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola,
  • adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
  • numeru telefonu,
  • adresu e-mail,
  • akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka. Akceptacja jest niezb臋dna do dokonania i sfinalizowania Zam贸wienia,
  • dokonanie wyboru dowodu zakupu, jaki Klient chce otrzyma膰,
  • Klient mo偶e wskaza膰 tak偶e inny adres do wysy艂ki poprzez zaznaczenie checkboxa 鈥濱nny adres wysy艂ki鈥 i wskazanie w艂a艣ciwych danych w rozszerzonym oknie na tej samej stronie.聽
  • Klient mo偶e tak偶e opcjonalnie z艂o偶y膰 uwagi do zam贸wienia, np. dodatkowe informacje o dostarczeniu przesy艂ki, kt贸re nale偶y wpisa膰 w polu 鈥淯wagi鈥.
 5. Po uzupe艂nieniu danych, po klikni臋ciu w przycisk 鈥淧艂atno艣膰 i dostawa鈥 Klient przejdzie do kolejnego kroku sk艂adania zam贸wienia, gdzie obowi膮zany jest dokona膰 wyboru sposobu dostawy oraz formy p艂atno艣ci za zam贸wione Produkty, z obecnie dost臋pnych w Sklepie. W tym kroku sk艂adania zam贸wienia widoczne s膮 wszystkie kwoty, takie jak warto艣膰 zakupionych produkt贸w, wysoko艣膰 udzielonych rabat贸w oraz koszty dostawy.
 6. Po klikni臋ciu przycisku 鈥淧odsumowanie鈥 Klient zostanie przeniesiony do ostatniego kroku sk艂adania zam贸wienia, gdzie zobaczy wszystkie informacje dotycz膮ce Zam贸wienia. Poprzez klikni臋cie przycisku 鈥瀂amawiam z obowi膮zkiem zap艂aty鈥, kt贸ry wskazuje na konieczno艣膰 zap艂aty za zam贸wienie, Klient wyra偶a zgod臋 na realizacj臋 zam贸wienia.
 7. W trakcie sk艂adania Zam贸wienia 鈥 do momentu klikni臋cia w przycisk 鈥瀂amawiam z obowi膮zkiem zap艂aty鈥 鈥 Klient ma mo偶liwo艣膰 modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produkt贸w, jak r贸wnie偶 co do formy p艂atno艣ci poprzez klikni臋cie przycisku 鈥淲stecz鈥.
 8. Klient dokonuj膮c klikni臋cia w przycisk 鈥瀂amawiam z obowi膮zkiem zap艂aty鈥, ma 艣wiadomo艣膰, i偶 zawarcie umowy zwi膮zane jest z obowi膮zkiem uiszczenia nale偶nej Sprzedawcy zap艂aty.
 9. Wys艂anie przez Klienta Zam贸wienia stanowi o艣wiadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawc膮 Umowy Sprzeda偶y, zgodnie z tre艣ci膮 niniejszego regulaminu.
 10. Klient dokonuje zap艂aty w jednej z formy p艂atno艣ci dost臋pnej w Sklepie, kt贸rej wyboru dokona艂,, a nast臋pnie dokonuje wp艂aty.
 11. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wys艂anym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zam贸wienia.
 12. Umow臋 Sprzeda偶y traktuje si臋 jako zawart膮 z chwil膮 otrzymania przez Klienta wiadomo艣ci e-mail, o kt贸rej mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu.聽
 13. Umowa Sprzeda偶y zostaje zawarta w j臋zyku zgodnym z wersj膮 j臋zykow膮 sklepu, w kt贸rej zosta艂o z艂o偶one zam贸wienie w tre艣ci zgodnej z Regulaminem. W przypadku zawarcia umowy w j臋zyku innym ni偶 j臋zyk polski, stosowane jest prawo polskie.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zam贸wienia w przypadku:
  • nieprawid艂owego/niekompletnego wype艂nienia formularza Zam贸wienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zam贸wienia),
  • nieotrzymania wp艂aty w terminie 2 dni od z艂o偶enia Zam贸wienia (nie dotyczy p艂atno艣ci za pobraniem i odbioru osobistego).

搂7 CENY PRODUKT脫W I FORMY P艁ATNO艢CI

 1. Ceny Produkt贸w zamieszczone na stronie internetowej Sklepu s膮 cenami brutto i zawieraj膮 wszystkie podatki wymagane przez obowi膮zuj膮ce przepisy prawne (w tym podatek VAT).
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produkt贸w prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produkt贸w, wycofywania Produkt贸w, przeprowadzania promocji i dawania rabat贸w, a tak偶e czasowego oferowania Produkt贸w nieodp艂atnych. Powy偶sze uprawnienie nie ma wp艂ywu na Zam贸wienia, kt贸re zosta艂y z艂o偶one przed dat膮 wej艣cia w 偶ycie kt贸rejkolwiek ze zmian.
 3. Czas trwania ka偶dej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumuj膮 si臋, chyba 偶e regulamin promocji m贸wi inaczej.
 4. Klient mo偶e wybra膰 nast臋puj膮ce formy p艂atno艣ci za zam贸wione Produkty:
  • przelewem elektronicznym聽 鈥 p艂atno艣膰 nast臋puje za po艣rednictwem operatora p艂atno艣ci na nr rachunku bankowego 17 1090 2590 0000 0001 3699 8417.聽 Autoryzacja i przetwarzanie danych osobowych odbywa si臋 za po艣rednictwem danego banku;
  • za pobraniem - p艂atno艣膰 dokonywana jest przy odbiorze produktu. Produkt zostanie wydany po otrzymaniu p艂atno艣ci.
 5. W przypadku p艂atno艣ci elektronicznych produkt zostanie wys艂any po otrzymaniu i zaksi臋gowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 6. Do ka偶dego Zam贸wienia wystawiana jest paragon lub faktura na firm臋 (je艣li zosta艂y podane dane firmy), kt贸re Klient otrzymuje wraz z towarem. Paragon jest standardowym dokumentem potwierdzaj膮cym zakup.
 7. Faktura VAT wystawiana jest na 偶yczenie Kupuj膮cego. Prosimy o zadeklarowanie w momencie dokonywania zakupu, czy towar nabywany jest przez osob臋 fizyczn膮 czy podatnika VAT i dokonanie wyboru dowodu zakupu, jaki ostatecznie ma zosta膰 wystawiony. W zwi膮zku z nowelizacj膮 ustawy o podatku VAT od dnia 1 lipca 2019 r. w przypadku wystawienia paragonu nie b臋dzie mo偶liwo艣ci wystawienia faktury do paragonu. Dla osoby fizycznej dowodem zakupu jest paragon, natomiast dla podatnika (firmy) wystawiana jest faktura VAT. Po wyborze paragonu dla osoby fizycznej, nie b臋dzie ju偶 mo偶liwo艣ci wystawienia faktury do paragonu.

搂8 DOSTAWY PRODUKT脫W 鈥 KOSZTY, FORMY I TERMINY

 1. Wysy艂ka produkt贸w nast膮pi w terminie od 35 do 42 dni od momentu przyj臋cia zam贸wienia do realizacji, w zale偶no艣ci od rodzaju i dost臋pno艣ci asortymentu.
 2. Klient ma do wyboru nast臋puj膮ce formy dostawy:
  • Transport pod wskazany adres;
  • Odbi贸r osobisty w siedzibie firmy.
 3. Dostawy realizowane s膮 na terenie Polski.
 4. Zam贸wienie zostanie zrealizowane pod adres wysy艂ki wskazany w trakcie sk艂adania zam贸wienia.
 5. Dostawy Produkt贸w odbywaj膮 si臋 w dni robocze, od poniedzia艂ku do pi膮tku.
 6. Koszt dostawy doliczany jest do warto艣ci zam贸wionych produkt贸w w koszyku zakup贸w zgodnie z aktualnym cennikiem Sklepu.
 7. Koszt dostawy na terenie Polski podany jest w momencie sk艂adania zam贸wienia i przeliczania koszyka. Klient mo偶e si臋 z nimi zapozna膰 przed dokonaniem zam贸wienia.
 8. Koszt i czas dostawy do innych kraj贸w ni偶 Polska ustalany jest indywidualnie w zale偶no艣ci od lokalizacji. Przed sfinalizowaniem zam贸wienia, Klient powinien skontaktowa膰 si臋 ze sklepem w celu ustalenia kosztu i terminu dostawy.
 9. Towar poza granice Polski wysy艂any jest Kurierem, wy艂膮cznie za p艂atno艣ci膮 z g贸ry.
 10. W przypadku wyboru przez Klienta p艂atno艣ci w formie przedp艂aty czas wysy艂ki Produktu liczy si臋 od dnia uznania wp艂aty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 11. Je偶eli przy zakupie Klient wybiera p艂atno艣膰 w formie przedp艂aty to zobowi膮zuje si臋 do niezw艂ocznej wp艂aty 艣rodk贸w na rachunek bankowy Sprzedawcy. W razie braku wp艂aty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 2 dni roboczych od dnia z艂o偶enia Zam贸wienia w Sklepie (z wy艂膮czeniem sob贸t, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy), Zam贸wienie ulega anulowaniu.
 12. W przypadku wyboru formy p艂atno艣ci za pobraniem 鈥 czas realizacji Zam贸wienia liczony jest od momentu otrzymania od Sprzedawcy wiadomo艣ci e-mail potwierdzaj膮cej z艂o偶enie Zam贸wienia.
 13. Przyjmuje si臋, 偶e dzie艅 zap艂aty, to dzie艅 uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 14. W przypadku wyboru formy dostawy: Odbi贸r osobisty, produkt mo偶na odebra膰 w siedzibie firmy pod adresem Odrow膮偶 19, 97-525 Wielgom艂yny, wojew贸dztwo 艂贸dzkie, Polska w dniach: poniedzia艂ek - pi膮tek w godzinach 9:00-16:30, sobota w godzinach 8:00-15:00.

搂9 US艁UGI 艢WIADCZONE DROG膭 ELEKTRONICZN膭

 1. Za po艣rednictwem Sklepu, Sprzedawca 艣wiadczy na rzecz Klienta us艂ugi drog膮 elektroniczn膮.
 2. Podstawow膮 us艂ug膮 艣wiadczon膮 drog膮 elektroniczn膮 na rzecz Klienta przez Sprzedawc臋 jest umo偶liwienie Klientowi zawarcia umowy ze Sprzedawc膮 drog膮 elektroniczn膮. Us艂uga ta 艣wiadczona jest nieodp艂atnie, w ramach ceny zap艂aconej z tytu艂u z艂o偶enia Zam贸wienia.
 3. Sprzedawca 艣wiadczy r贸wnie偶 na rzecz Klienta us艂ug臋 w postaci wysy艂ki newslettera, je艣li Klient wyrazi艂 na ni膮 zgod臋. Szczeg贸艂y dotycz膮ce wysy艂ki newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zosta艂y w polityce prywatno艣ci.
 4. Sprzedawca 艣wiadczy r贸wnie偶 na rzecz Klienta us艂ug臋 polegaj膮c膮 na rejestracji i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dost臋pu do Konta za pomoc膮 logowania, je偶eli Klient zdecydowa艂 si臋 takie konto za艂o偶y膰. Us艂uga ta 艣wiadczona jest na rzecz Klienta w ramach ceny zap艂aconej za dany Produkt.
 5. W celu za艂o偶enia indywidualnego Konta Klient powinien wype艂ni膰 formularz rejestracyjny i zaakceptowa膰 Regulamin, a nast臋pnie z艂o偶y膰 Zam贸wienie.
 6. Na podany przez Klienta adres e-mail zostan膮 przes艂ane informacje zwi膮zane z za艂o偶eniem konta oraz link aktywacyjny. Po klikni臋ciu w link, Klient mo偶e korzysta膰 z konta.
 7. Z chwil膮 dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o 艣wiadczenie nieodp艂atnej us艂ugi drog膮 elektroniczn膮 zostaje zawarta na czas nieokre艣lony.
 8. Klient loguje si臋 do Konta poprzez adres e-mail lub login oraz has艂o. W ka偶dej chwili mo偶e te偶 wygenerowa膰 nowe has艂o w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.
 9. W celu zapewnienia bezpiecze艅stwa Klientowi i przekazania danych w zwi膮zku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje 艣rodki techniczne i organizacyjne s艂u偶膮ce zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 10. Sprzedawca podejmuje dzia艂ania w celu zapewnienia w pe艂ni poprawnego funkcjonowania. Klient jest uprawniony poinformowa膰 Sprzedawc臋 o wszelkich nieprawid艂owo艣ciach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 11. Zabronione jest udost臋pnianie danych Konta Klienta osobom trzecim oraz zak艂adanie kilku Kont przez jednego U偶ytkownika.
 12. W wypadku Klient贸w b臋d膮cych Konsumentami Sprzedawca mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 o 艣wiadczenie us艂ugi elektronicznej i usun膮膰 konto Klienta lub pozbawi膰 go prawa do sk艂adania Zam贸wie艅 w ka偶dym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwi膮zaniem umowy.
 13. W wypadku Klient贸w b臋d膮cych Konsumentami Sprzedawca聽 mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 o 艣wiadczenie us艂ugi elektronicznej i usun膮膰 konto Klienta lub pozbawi膰 go prawa do sk艂adania Zam贸wie艅, ze skutkiem natychmiastowym, z wa偶nych powod贸w, w przypadku istotnego i ra偶膮cego naruszenia przez Klienta postanowie艅 niniejszego Regulaminu, tj. w szczeg贸lno艣ci w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu i Konta w spos贸b niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu,聽 w spos贸b uci膮偶liwy dla innych Klient贸w oraz dla Sprzedawcy, kopiuje Produkty i Us艂ugi Sprzedawcy lub udost臋pnia je podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy, podaje Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawid艂owe, niedok艂adne lub naruszaj膮ce prawa os贸b trzecich, lub te偶 narusza lub pr贸buje naruszy膰 zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dost臋pu do jego zasob贸w.
 14. Strony mog膮 r贸wnie偶 rozwi膮za膰 umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug elektronicznych w drodze porozumienia stron w ka偶dym czasie.
 15. Klient mo偶e rozwi膮za膰 umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektronicznych w ka偶dym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym z wa偶nych powod贸w.
 16. Wskutek usuni臋cia Konta przez Sprzedawc臋 Klient traci dost臋p do wszystkich zasob贸w dost臋pnych uprzednio na jego Koncie.
 17. W celu usuni臋cia Konta, Klient mo偶e skontaktowa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 drog膮 elektroniczn膮.
 18. Sprzedawca informuje, 偶e usuni臋cie Konta Klienta mo偶e utrudni膰 lub uniemo偶liwi膰 Klientowi korzystanie z Produkt贸w w Sklepie, r贸wnie偶 tych, kt贸re zam贸wi艂.

搂10 REKLAMACJE

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, b臋d膮cego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodno艣膰 z Umow膮 Sprzeda偶y Produkt贸w zakupionych przez Klienta (r臋kojmia), a tak偶e stosownie do przepis贸w Ustawy o prawach konsumenta i art. 556 i nast臋pne Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedawca ma obowi膮zek dostarczy膰 Produkt wolny od wad.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgl臋dem Klienta z tytu艂u r臋kojmi za wady w zakresie okre艣lonym w Kodeksie cywilnym, je偶eli Produkt ma wad臋 fizyczn膮 lub prawn膮.
 4. Reklamacja powinna zawiera膰 dane umo偶liwiaj膮ce identyfikacj臋 Klienta (imi臋 i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i dat臋 wyst膮pienia wady) oraz 偶膮dania zwi膮zane z reklamacj膮. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupe艂nienia.
 5. Reklamacja powinna zosta膰 przes艂ana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.
 6. Sprzedawca ustosunkuje si臋 do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym post臋powaniu na adres e-mail sk艂adaj膮cego reklamacj臋.
 7. Sprzedawca b臋dzie przetwarza艂 dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.
 8. Klient mo偶e skorzysta膰 z formularza reklamacji stanowi膮cego za艂膮cznik do niniejszego Regulaminu, mo偶e tak偶e skontaktowa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 telefonicznie w celu zg艂oszenia reklamacji i uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia.
 9. W sytuacji zatwierdzenia reklamacji na podstawie przes艂anych zdj臋膰 i opisu, Sprzedawca za po艣rednictwem firmy kurierskiej, na sw贸j koszt odbierze towar od Kupuj膮cego po wcze艣niejszym ustaleniu dogodnego terminu na jego odbi贸r. W przypadku braku mo偶liwo艣ci stwierdzenia wady produktu na podstawie przes艂anych zdj臋膰, Klient zobowi膮zany jest wys艂a膰 reklamowany towar we w艂asnym zakresie na adres siedziby firmy.
 10. Sprzedaj膮cy na ustalony termin odbioru przesy艂ki przygotowuje list przewozowy u przewo藕nika, kt贸ry wysy艂any jest nast臋pnie drog膮 mailow膮 do Kupuj膮cego w celu wydrukowania i przekazania kurierowi przy odbiorze zam贸wienia. Odbi贸r przesy艂ek obowi膮zuje w dniach od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach od 9.00 do 16.00.

搂11 GWARANCJA

搂12 ODST膭PIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsumentowi przys艂uguje prawo do odst膮pienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, z zastrze偶eniem ust. 6.
 2. Aby skorzysta膰 z prawa odst膮pienia od umowy, Konsument musi poinformowa膰 Sprzedawc臋 o swojej decyzji o odst膮pieniu od umowy w drodze jednoznacznego o艣wiadczenia (na przyk艂ad pismo wys艂ane poczt膮 elektroniczn膮 lub za po艣rednictwem formularza kontaktowego dost臋pnego w Serwisie). Aby zachowa膰 termin do odst膮pienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wys艂a艂 informacj臋 dotycz膮c膮 wykonania przys艂uguj膮cego mu prawa odst膮pienia od Umowy przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy.
 3. Przyk艂adowa tre艣膰 o艣wiadczenia (formularza) o odst膮pieniu od umowy znajduje si臋 w za艂膮czniku do niniejszego regulaminu.
 4. Sprzedawca ma obowi膮zek niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od otrzymania o艣wiadczenia Konsumenta o odst膮pieniu od umowy, zwr贸ci膰 Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszt dostawy Produktu, z zastrze偶eniem ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Konsument, chyba 偶e Konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami.
 6. Prawo odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje Konsumentowi w nast臋puj膮cych przypadkach:
  • o 艣wiadczenie us艂ugi, w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. wz贸r, wymiar, kolor, rodzaj materia艂u);
  • o 艣wiadczenie us艂ugi, w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami.
 7. Sprzedawca mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.
 8. Je偶eli Konsument wybra艂 spos贸b dostarczenia Produktu inny ni偶 najta艅szy mo偶liwy spos贸b dostawy oferowany przez Sprzedawc臋, Sprzedawca nie ma obowi膮zku zwrotu Konsumentowi poniesionych przez聽 niego dodatkowych koszt贸w.
 9. Konsument ma obowi膮zek zwr贸ci膰 Produkty fizyczne do Sprzedawcy niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia, w kt贸rym odst膮pi艂 od Umowy Sprzeda偶y. Termin jest zachowany, je偶eli Konsument przed up艂ywem terminu 14 dni ode艣le zwracany Produkt na adres Sprzedawcy.
 10. Konsument jest zobowi膮zany pokry膰 bezpo艣rednie koszty zwrotu Produktu tytu艂em odst膮pienia od umowy (koszty odes艂ania Produktu do Sprzedawcy).
 11. Konsument ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci Produktu b臋d膮ce wynikiem korzystania z niego w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalno艣ci Produktu.
 12. Kupuj膮cy jest zobowi膮zany do zabezpieczenia zwracanego towaru w spos贸b uniemo偶liwiaj膮cy jego uszkodzenie. Adres wysy艂ki: MEBLE KO艁ODZIEJCZYK Hubert Ko艂odziejczyk, Odrow膮偶 19, 97-525 Wielgom艂yny, wojew贸dztwo 艂贸dzkie.
 13. Przesy艂ki wys艂ane na adres Sprzedawcy za pobraniem nie b臋d膮 odbierane.
 14. W przypadku wystawienia faktury koryguj膮cej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieni臋dzy na konto Klienta. Faktura zostanie wys艂ana do Klienta drog膮 elektroniczn膮 na adres e-mail, podany podczas sk艂adania Zam贸wienia, na co Klient wyra偶a zgod臋.

搂13 POSTANOWIENIA DOTYCZ膭CE PRZEDSI臉BIORC脫W

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotycz膮 Klient贸w Sklepu b臋d膮cych Przedsi臋biorcami.
 2. W przypadku sprzeda偶y Produktu w obrocie mi臋dzy przedsi臋biorcami na podstawie art. 558 搂 1 Kodeksu cywilnego strony wy艂膮czaj膮 odpowiedzialno艣膰 Sklepu z tytu艂u r臋kojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.
 3. W wypadku Klient贸w nie b臋d膮cych Konsumentami Sprzedawca mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 o 艣wiadczenie us艂ugi drog膮 elektroniczn膮, polegaj膮cej na utrzymaniu konta Klienta, ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przes艂anie Klientowi stosownego o艣wiadczenia, r贸wnie偶 drog膮 elektroniczn膮 na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to 偶adnych roszcze艅 w stosunku do Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ma prawo do odst膮pienia od umowy zawartej z Klientem nieb臋d膮cym Konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przes艂anie Klientowi stosownego o艣wiadczenia, r贸wnie偶 drog膮 elektroniczn膮 na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to 偶adnych roszcze艅 w stosunku do Sprzedawcy.
 5. W razie przes艂ania Produktu do Klienta za po艣rednictwem przewo藕nika Klient nie b臋d膮cy Konsumentem obowi膮zany jest zbada膰 przesy艂k臋 w czasie i w spos贸b przyj臋ty przy danym rodzaju przesy艂ki. Niezw艂ocznie powinien dokona膰 czynno艣ci maj膮cych na ustalenia odpowiedzialno艣膰 przewo藕nika. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialno艣ci za utrat臋, ubytek lub uszkodzenie Produktu powsta艂e od przyj臋cia go do przewozu a偶 do wydania go Przedsi臋biorcy oraz za op贸藕nienie w przewozie przesy艂ki.
 6. W stosunku do Klient贸w b臋d膮cych Przedsi臋biorcami, Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskaza膰 i ograniczy膰 dost臋pne metody p艂atno艣ci oraz wymaga膰 dokonania przedp艂aty w ca艂o艣ci albo cz臋艣ci, niezale偶nie od wybranego przez przedsi臋biorc臋 sposobu p艂atno艣ci albo zawarcia umowy sprzeda偶y.
 7. Ca艂kowita odpowiedzialno艣膰 Sprzedawcy w stosunku do Przedsi臋biorcy (Klienta) z tytu艂u niewykonania lub nienale偶ytego wykonania umowy sprzeda偶y, jest ograniczona do wysoko艣ci zap艂aconej ceny Produktu oraz koszt贸w dostawy z tytu艂u umowy sprzeda偶y i z艂o偶onego Zam贸wienia, w przypadku umy艣lnego wyrz膮dzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci z tytu艂u utraconych korzy艣ci w stosunku do Przedsi臋biorcy.
 8. Rozstrzyganie ewentualnych spor贸w pomi臋dzy Sprzedawc膮 a Klientem, kt贸ry nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane s膮dowi w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na siedzib臋 Sprzedawcy.

搂14 POSTANOWIENIA DOTYCZ膭CE
PRZEDSI臉BIORC脫W NA PRAWACH KONSUMENTA

 1. Przedsi臋biorc膮 na prawach konsumenta, jest przedsi臋biorca, kt贸ry dokonuje zakup贸w w Sklepie, kt贸re s膮 zwi膮zane z prowadzon膮 przez niego dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, ale nie posiadaj膮 dla niego charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w szczeg贸lno艣ci z przedmiotu wykonywanej przez niego dzia艂alno艣ci gospodarczej na podstawie przepis贸w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.
 2. Przedsi臋biorc臋, o kt贸rym mowa w ust臋pie pierwszym niniejszego paragrafu, b臋d膮 dotyczy膰 postanowienia niniejszego regulaminu, kt贸re dotycz膮 Konsumenta w zakresie ograniczonym art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385/5, art. 556/4, art. 556/5 i art. 576/5 ustawy Kodeks cywilny. W pozosta艂ym zakresie stosuje si臋 postanowienia Regulaminu dotycz膮ce Przedsi臋biorc贸w,聽 tj. m.in.:
  • Us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮,
  • Odst膮pienia od umowy przez Konsumenta,
  • Reklamacji i r臋kojmi,
 3. Przedsi臋biorca na prawach konsumenta, akceptuj膮c niniejszy regulamin podczas procesu zakupowego, a nast臋pnie korzystaj膮c ze swoich uprawnie艅 wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupe艂ni膰 stosowny formularz reklamacji lub odst膮pienia od umowy, a w szczeg贸lno艣ci dane potwierdzaj膮ce okoliczno艣ci potwierdzaj膮ce jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta lub przekaza膰 te informacje w inny spos贸b.
 4. Przedsi臋biorca, o kt贸rym mowa w ust臋pie powy偶szym o艣wiadcza w formularzu przes艂anym do Sprzedawcy lub w inny spos贸b, 偶e zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzeda偶y s膮 bezpo艣rednio zwi膮zane z prowadzon膮 przez niego dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, ale nie posiadaj膮 one dla niego charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w szczeg贸lno艣ci z przedmiotu wykonywanej dzia艂alno艣ci gospodarczej na podstawie przepis贸w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej, co czyni na dow贸d tego, 偶e spe艂nia warunki, aby za takiego przedsi臋biorc臋 mo偶na by艂o go uzna膰. Formularze stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego Regulaminu.

搂15 W艁ASNO艢膯 INTELEKTUALNA,
LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE

 1. Produkty oraz us艂ugi 艣wiadczone przez Sprzedawc臋, dost臋pne w Sklepie, tre艣ci, teksty, logo, zdj臋cia, nazwy firm, znaki towarowe, logo Produkt贸w innych autor贸w, szata graficzna mog膮 stanowi膰 utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegaj膮 ochronie prawnej i stanowi膮 w艂asno艣膰 intelektualn膮 Sprzedawcy i/lub os贸b trzecich b臋d膮cych ich w艂a艣cicielami/autorami, i kt贸re zosta艂y udost臋pnione jedynie na u偶ytek Sklepu, co Klient akceptuje poprzez akceptacj臋 Regulaminu.
 2. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu lub wy偶ej wymienionych element贸w w spos贸b sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie lub ich przeznaczeniem i funkcjonalno艣ciami, Klient obowi膮zany jest uzyska膰 pisemn膮 zgod臋 Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewy艂膮cznej i nieprzenoszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu umowy/produktu. Klient w ramach umowy upowa偶niony jest do korzystania z Produktu jedynie na w艂asne potrzeby, bez ogranicze艅 terytorialnych, na nast臋puj膮cych polach eksploatacji:
  • W zakresie zapisu utworu 鈥 zapis technik膮 cyfrow膮 鈥 utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej platformie (Koncie Klienta) utrzymywanej przez Sprzedawc臋,
  • Wydruk na w艂asne potrzeby korzystania z materia艂贸w w formacie pdf. i doc. oraz docx., je艣li wynika to ze specyfiki Produktu i/lub opisu Produktu,
  • Zapis metod膮 cyfrow膮, modyfikacje na w艂asne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na w艂asnym dysku twardym.
 4. Licencja, o kt贸rej mowa w ust. 3 jest wa偶na przez czas trwania dost臋pu do Produktu. Okres dost臋pu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Produktu, a je艣li nie napisano inaczej zostaje udzielona na 365 dni od dnia Zam贸wienia. Wynagrodzenie z tytu艂u udzielenia licencji zawiera si臋 w zap艂acie dokonywanej przez Klienta.
 5. Zakazane jest w szczeg贸lno艣ci, zar贸wno co do ca艂o艣ci Produktu, jak i jego cz臋艣ci:
  • udost臋pniania i prezentowanie Produktu osobom trzecim,
  • publikowania Produktu niezale偶nie od formy publikacji, z wyj膮tkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,
  • kopiowanie, powielanie na potrzeby inne ni偶 w艂asny u偶ytek.
 6. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, 偶e jakiekolwiek rozpowszechnianie Produkt贸w elektronicznych lub jakichkolwiek innych tre艣ci albo Produkt贸w udost臋pnionych przez Sprzedawc臋 stanowi naruszenie przepis贸w prawa i mo偶e rodzi膰 odpowiedzialno艣膰 cywiln膮 lub karn膮. Sprzedawca mo偶e tak偶e domaga膰 si臋 stosownego odszkodowania zado艣膰uczynienia z tytu艂u poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami.
 7. Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Produkt贸w.

搂16 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustaw膮 z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuj臋, i偶:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest MEBLE KO艁ODZIEJCZYK Hubert Ko艂odziejczyk, NIP: 7721548950, REGON: 100878774, zwany w Regulaminie r贸wnie偶 Sprzedawc膮.聽 Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Administratorem mo偶na skontaktowa膰 si臋 u偶ywaj膮c poni偶szych danych: e-mail: sklep@mebllegro.pl, numer telefonu: +48 722 242 043 lub pisemnie na adres Administratora.
 2. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajduj膮cych si臋 w Sklepie b臋d膮 przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomi臋dzy Klientem a Administratorem, do zawarcia kt贸rej dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezb臋dno艣膰 do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zam贸wienia Produktu i za艂o偶enia Konta) a nast臋pnie utrzymywania Konta Klienta i obs艂ugi Klienta zwi膮zanej z zawart膮 umow膮.
 3. Dane osobowe Klienta mog膮 by膰 przetwarzane r贸wnie偶 w nast臋puj膮cych celach i na nast臋puj膮cych podstawach prawnych:
  • wystawienia faktury i spe艂nienia innych obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa podatkowego 鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowi膮zek wynikaj膮cy z przepis贸w prawa);
  • realizacji transakcji p艂atniczych za po艣rednictwem operatora p艂atno艣ci elektronicznych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezb臋dno艣膰 do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  • rozpatrzenia reklamacji czy roszcze艅 鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezb臋dno艣膰 do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • kontaktu telefonicznego w sprawach zwi膮zanych z realizacj膮 us艂ugi 鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezb臋dno艣膰 do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  • przechowywania nieop艂aconych zam贸wie艅 鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • tworzenia rejestr贸w i ewidencji zwi膮zanych z RODO 鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowi膮zek wynikaj膮cy z przepis贸w prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, kt贸re mog膮 s艂u偶y膰 wykazywaniu fakt贸w 鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu 鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
  • w celu marketingu bezpo艣redniego kierowanego do Klienta - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezb臋dne w celach zwi膮zanych z realizacj膮 umowy oraz realizacj膮 prawnie uzasadnionych interes贸w Administratora. Ich niepodanie spowoduje, 偶e zawarcie i realizacja Umowy b臋d膮 niemo偶liwe.
 5. Dane osobowe Klienta b臋d膮 przetwarzane przez okres realizacji umowy, a tak偶e przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszcze艅 zgodnie z powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawnymi. Nast臋pnie zostan膮 usuni臋te, chyba 偶e zdecyduje si臋 korzysta膰 z us艂ug Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.
 6. Dane osobowe Klienta b臋d膮 udost臋pnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przyk艂ad serwisy 艣wiadcz膮ce us艂ugi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca us艂ugi poczty elektronicznej, dostawca us艂ugi mailingu (newsletter) czy systemu p艂atno艣ci, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaanga偶owanym w prace sklepu internetowego, itp.
 7. W zwi膮zku z faktem, 偶e Administrator korzysta z zewn臋trznych dostawc贸w r贸偶nych us艂ug np. Facebook i sp贸艂ki zale偶ne, Google, Microsoft itp.聽 dane Klienta mog膮 by膰 przekazywane do Stan贸w Zjednoczonych Ameryki (USA) w zwi膮zku z ich przechowywaniem na ameryka艅skich serwerach (w ca艂o艣ci lub cz臋艣ciowo). Google i Facebook stosuj膮 mechanizmy zgodno艣ci przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne.鈥疊臋d膮 one przekazywane wy艂膮cznie odbiorcom, kt贸rzy gwarantuj膮 najwy偶sza ochron臋 i bezpiecze艅stwo danych., m.in. poprzez:
  • wsp贸艂prac臋 z podmiotami przetwarzaj膮cymi dane osobowe w pa艅stwach, w odniesieniu do kt贸rych zosta艂a wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
  • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisj臋 Europejsk膮 (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google),
  • stosowanie wi膮偶膮cych regu艂 korporacyjnych zatwierdzonych przez w艂a艣ciwy organ nadzorczy,
  • lub tym, na przekazywanie danych osobowych kt贸rych, Klient wyrazi艂 zgod臋.
 8. Klient ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 偶膮dania dost臋pu do danych, a tak偶e prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 鈥 Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, je艣li uzna, 偶e przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przys艂uguje mu te偶 prawo do bycia zapomnianym, je艣li dalsze przetwarzanie nie b臋dzie przewidziane przez aktualnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa.
 9. Klient posiada te偶 prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie, je偶eli poda艂 swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofni臋cie zgody pozostaje bez wp艂ywu na przetwarzanie danych, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.
 10. Dane Klienta nie b臋d膮 przetwarzane w spos贸b zautomatyzowany, w tym r贸wnie偶 w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, 偶e Administrator nie b臋dzie podejmowa艂 automatycznych decyzji, kt贸re maj膮 wp艂yw na prawa i wolno艣ci Klienta.
 11. W celu zapewnienia bezpiecze艅stwa Klientowi i przekazania danych w zwi膮zku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje 艣rodki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagro偶enia bezpiecze艅stwa 艣wiadczonych us艂ug, w szczeg贸lno艣ci 艣rodki s艂u偶膮ce zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 12. Szczeg贸艂owe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zam贸wie艅 poprzez Sklep, oraz polityka plik贸w cookies zosta艂y opisane w Polityce prywatno艣ci, kt贸ra znajduje si臋 pod adresem: https://shop.bellacasa.co/pl/i/Polityka-prywatnosci-i-polityka-cookies/87

搂17 POZAS膭DOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPOR脫W
I DOCHODZENIA ROSZCZE艃 PRZEZ KONSUMENTA

 1. Sprzedawca wyra偶a zgod臋 na poddanie ewentualnych spor贸w wynik艂ych w zwi膮zku z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze post臋powania mediacyjnego. Szczeg贸艂y zostan膮 okre艣lone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. Konsument ma mo偶liwo艣膰 m.in. do:
  • zwr贸cenia si臋 do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygni臋cie sporu wynik艂ego z zawartej umowy,
  • zwr贸cenia si臋 do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego w sprawie polubownego zako艅czenia sporu mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮,
  • bezp艂atnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej statutowych zada艅 nale偶y ochrona konsument贸w (m.in. Federacja Konsument贸w, Stowarzyszenie Konsument贸w Polskich).
 3. Bardziej szczeg贸艂owych informacji na temat pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅, Konsument mo偶e szuka膰 na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznik贸w konsument贸w, organizacji spo艂ecznych, do kt贸rych zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w lub Wojew贸dzkich Inspektorat贸w Inspekcji Handlowej.
 4. Konsument mo偶e r贸wnie偶 skorzysta膰 z platformy ODR, kt贸ra dost臋pna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma s艂u偶y rozstrzyganiu spor贸w pomi臋dzy konsumentami i przedsi臋biorcami d膮偶膮cymi do pozas膮dowego rozstrzygni臋cia sporu dotycz膮cego zobowi膮za艅 umownych wynikaj膮cych z internetowej umowy sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie us艂ug.
 5. Sprawa mo偶e by膰 rozpatrywana przez s膮d polubowny tylko po zako艅czeniu post臋powania reklamacyjnego i w przypadku, je偶eli obie strony sporu wyra偶膮 na to zgod臋. W pozosta艂ych wypadkach ewentualne spory zostaj膮 poddane s膮dom w艂a艣ciwym zgodnie z postanowieniami przepis贸w Kodeksu post臋powania cywilnego i w艂a艣ciwo艣ci膮 og贸ln膮.

搂18 POSTANOWIENIA KO艃COWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz 艣wiadczone us艂ugi wykonywane s膮 w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wa偶nych przyczyn to jest np.: zmiany przepis贸w prawa, zmiany sposob贸w p艂atno艣ci i dostaw 鈥 w zakresie, w jakim te zmiany wp艂ywaj膮 na realizacj臋 postanowie艅 niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.
 3. Do um贸w zawartych przed zmian膮 Regulaminu stosuje si臋 wersj臋 Regulaminu obowi膮zuj膮c膮 w dacie zawarcia Umowy.
 4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okaza艂o si臋 niezgodne z powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa i naruszaj膮ce interesy konsument贸w, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych spor贸w pomi臋dzy Sprzedawc膮 a Klientem, kt贸ry jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane s膮dom w艂a艣ciwym zgodnie z w艂a艣ciwymi przepisami Kodeksu post臋powania cywilnego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Og贸lnego Rozporz膮dzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).